Transport ponadgabarytowy
+ pilotaż pojazdów ponadnormatywnych

Transport inny niż wszystkie. Transport w przypadku którego proces planowania bywa dłuższy niż sam przewóz. Usługa wymagająca połączenia i synchronizacji wielu elementów- od wyznaczenia trasy, doboru sprzętu, poprzez uzyskanie pozwoleń, zapewnieniu pilotażu kończąc na doświadczonych kierowcach.
Z nami transport ponadgabarytowy wcale nie jest „dużym” problemem. Nie boimy się prawdziwych wyzwań, które wymagają indywidualnego podejścia. Doświadczenie zdobyte przy zrealizowanych przewozach, znajomość międzynarodowych przepisów oraz ograniczeń w transporcie ładunków nienormatywnych, wybór specjalistycznych naczep są dla Państwa gwarancją bezpieczeństwa. Przewozimy wszystko to, co nie zmieści się na klasyczne naczepy – maszyny, elementy konstrukcyjne, zbiorniki, kombajny, silosy, części składowe wiatraków. Jednym słowem wszystkie przedmioty, które wraz z pojazdem przekraczają jeden lub więcej z poniższych wymiarów:

 • szerokość- 2,5m,
 • długość- 16,5 m,
 • wysokość- 4m,
 • masa- 40 ton.

Dysponujemy wszelkimi niezbędnymi uprawnianiami oraz pozwoleniami na świadczenie usług z zakresu transportu ponadgabarytowego, zarówno na terenie Polski, jak i Unii Europejskiej (w tym stałe zezwolenia na terenie Niemiec, Austrii, Holandii, Belgii oraz Francji).

Planowanie transportu

Kluczowy dla powodzenia transportu jest etap planowania na który składa się:

 • dobór odpowiedniej naczepy- w zależności od wagi, szerokości czy wysokości ładunku,
 • wybór trasy- ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń wynikających z infrastruktury drogowej- w tym mostów czy zwężeń dróg spowodowanych remontami,
 • identyfikacja elementów wymagających demontażu na czas przejazdu, takich jak znaki drogowe czy linie energetyczne,
 • dobór niezbędnych zezwoleń, na terenie wszystkich krajów przez, które będzie biegła trasa transportu,
 • określenie wymaganej ilość pojazdów eksportujących- zarówno pilotów, jak i ewentualnej obecności policji,

Etap realizacji

Po potwierdzeniu transportu, przesłaniu zleceń, podpisaniu umowy przychodzi najważniejszy moment- rozpoczynają się przygotowania do załadunku:

 • w pierwszej kolejności składamy wnioski o zezwolenia- jeśli transportu nie można zrealizować na podstawie stałych zezwoleń (np. przy ładunku przekraczającym 4 metry szerokości) czy przebiega prze kraje, które stałych zezwoleń nie wydają (np. Czechy, Słowacja),
 • z pozwoleniami „w kieszeni” jesteśmy gotowi do załadunku. Wskazujemy właściwe miejsce ułożenia ładunku (szczególnie istotne w przypadku ładunków o małych gabarytach, ale dużej wadze), sprawdzamy naciski na osie (dzięki wagom zamontowanym w osiach naczepy), zabezpieczamy ładunek i wyruszamy w drogę,
 • w zależności od gabarytów- jest to albo samodzielna podróż pojazdu, albo w trosce o bezpieczeństwo jego oraz innych użytkowników w towarzystwie pojazdów pilotujących i/lub policji. Ze względu na uwarunkowania prawne transport ma miejsce, z reguły, w godzinach nocnych
 • spotkanie naszej ekipy z odbiorcą przesyłki- najprzyjemniejszy etap. Uścisk dłoni, polecenie swoich usług w przyszłości, a jednocześnie to początek przygotowań do kolejnego transportu.
Przekonałeś się o tym, że transport ponadgabarytowy to nie lada wyzwanie? Właśnie dlatego warto skorzystać z naszych usług. Doświadczenie w połączeniu z indywidualnym podejściem, odpowiednie zaplecze sprzętowe, kompleksowa realizacja usługi, odpowiednia kwota ubezpieczenie ładunku są gwarancją rzetelnego wykonania usługi.
Chcesz spokojnie spać? Dajemy dostęp do systemu GPS z podglądem na aktualne położenie pojazdu, gwarantujemy bezproblemowy kontakt z jedną osobą, legalną usługę, która nie skończy się niespodziewanie przy pierwszej kontroli, a Twój ładunek nie trafi na policyjny parking do czasu uzyskania zezwoleń.
Masz jeszcze wątpliwości? Poniżej fragment Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy.
 
Prawo o ruchu drogowym Rozdział 4:
Kary pieniężne za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu.
 

Art. 140aa.

 1. Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia nakłada się karę pieniężną, w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej wydaje właściwy ze względu na miejsce przeprowadzanej kontroli organ Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej lub zarządca drogi.
 2. Decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej wydaje właściwy ze względu na miejsce przeprowadzanej kontroli organ Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, naczelnik urzędu celno-skarbowego lub zarządca drogi.
 3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada się na:
  1. podmiot wykonujący przejazd;
  2. podmiot wykonujący inne czynności związane z przewozem drogowym, a w szczególności na organizatora transportu, nadawcę, odbiorcę, załadowcę lub spedytora, jeżeli okoliczności lub dowody wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godził się na powstanie naruszenia określonego w ust. 1.